Elektritööd

Teostame elektritöid, elektripaigaldiste käitu ja järelevalvet madalpingelistes elektripaigaldistes. Meie kompetentsed töötajad teostavad kõik hoones vajaminevad elektritööd, alates projektist kuni lõpliku lahenduseni. Paigaldame kilpe, kaableid ja valgustust ning seome liitumispunktis hoone välisvõrguga.

Meie elektritööde teostajad on oma ala asjatundjad, kes dokumenteerivad oma tööd, et hiljem oleks lihtsam hoones erinevaid remondi- ja ümberehitustöid teha. Töid teostame Tallinnas ja Harjumaal ning elektritööde hind sõltub töö mahust ja keerukusest.

Elektripaigaldis

Elektripaigaldis on talituslik kogum mitut sorti elektriseadmetest ja muudest seadistest, mis on statsionaarselt paigaldatud ning mõeldud alaliseks kasutuseks. Elektripaigaldisi saab liigitada pinge, voolu ja asukoha järgi. Ennem elektripaigaldise kasutusele võtmist tuleb sellele teha audit, milles näidatakse, etlektripaigaldise käidukord, et kõikide ohutus oleks tagatud.

Elektripaigaldise audit

Elektripaigaldise audit on tehniline kontroll, mille eesmärgiks on selgitada välja, kas elektripaigaldis vastab käesolevatele nõuetele ning kas elektripaigaldist on ohutu käidelda. Kui paigaldisega on kõik korras, on elektripaigaldise auditi tulemiks protokoll, mis selgitab, et paigaldisega on kõik korras, kui elektripaigaldise auditi käigus selguvad puudused, siis sisaldab protokoll nimekirja neist puudusteist. Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud normidele. Kui paigaldise kasutamine ei ole ohtlik, siis ei ole kohustust elektripaigaldist tänaste normidega vastavusse viia.

Elektripaigaldise käit

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise nõutavas seisukorras hoidmiseks, hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist ja kontrollimist, kuid ka muid hooldustöid. Meie ettevõte järgib elektrikäidu- ja elektritööde puhul hea tava reegleid ja kehtivaid standardeid. Meile usaldatud elektripaigaldistes tagame, et kasutamise ja korrashoiu nõudeid täidetakse korralikult. Selleks, et kõik eelnev oleks täidetud määrame seadme kasutamise nõuete täitmist korraldava isiku ehk teostame kasutamise järelevalvet. Käidukorralduse hind sõltub peamiselt objekti suurusest ja keerukusest.

Elektripaigaldise järelevalve

Meie ettevõttest saadetud töötajal, kes elektripaigaldise järelevalve eest vastutab, on üldvastutus. See tähendab, et tema vastutab kogu elektripaigaldise tehnilise kontrolli ja ohutu käidu tagamise eest. Kõikidel järelevalvet teostavatel isikutel on vastavad kutsetunnistused ning sertifikaadid. See kutsetunnistus annab meie käidukorraldajale õiguse olla järelevaataja elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 1000 A.

Käidukorralduse käigus tagame teile elektripaigaldise ja käidukorralduses osalevate isikute pädevuse. Teeme elektripaigaldise auditi ja veendume, et kõik joonised vastaksid tegelikkusele ning hoiame elektripaigaldised, ka paberimajanduse korras. Samuti selgitame ohutusnõudeid kõigile teistele, kellel paigaldise juurde asja on ning märgime ja tähistame võimalikud ohukohad vastavalt kehtivale korrale.

Töid teostame kõikjal Tallinnas ja Harjumaal ning tööde teostamiseks kasutame kvaliteetseid vahendeid Esvikast.